Göta Kanal i gamla slusslistor

Diskussionsforum - Registera dig för att läsa och skriva på forumet.

Ångfartygen SÄTRA 5581 och ????

Postby johanmmolin » 03 Jan 2015, 16:14

I avvaktan på info om KARL ARTHUR noterade jag att det måste ha funnits (minst) två lastångare med namnet SÄTRA.

Kändisen är väl den SÄTRA som byggdes 1914 och som vi diskuterat tidigare i tråden om rederiflaggor och skorstensmärken.

Det finns dock en SÄTRA som tycks ha trafikerat Vättern 2 ggr per månad i varje fall under åren 1899 — 1913.

På Vänermuseet finns en tavla daterad 1909 av E Fast med följande utseende:
Image

Det tycks vara ett 1880-1890-talsbygge (?). Något som vet något mer om denna SÄTRA?
johanmmolin
 
Posts: 333
Joined: 15 Nov 2011, 18:15
Location: Moth Virgin; exil-östgöte

Re: Göta Kanal i gamla slusslistor

Postby båtolog » 03 Jan 2015, 16:39

Det fanns en SÄTRA byggd 1898 Torskog reg.nr. 3328 omdöpt till HJALMAR 1914 hemort Göteborg red.Hjalmar Nilsson
båtolog
 
Posts: 47
Joined: 25 Jun 2012, 11:01

Re: Göta Kanal i gamla slusslistor

Postby imar » 03 Jan 2015, 20:47

Och Hjalmar blev senare "Stav" med hemort Liverpool 1930. Hon finns i Lloyds register 1930 - 1934. 1934 står hon från Cork med en notering i vänstermarginalen "Broken". (Upphuggen?)
imar
 
Posts: 1746
Joined: 02 Nov 2011, 23:44

Re: Göta Kanal i gamla slusslistor

Postby johanmmolin » 04 Jan 2015, 06:26

HJALMAR omnämns enstaka gånger i Sjötorps passagelistor t o m 1919. Det måste rimligen vara han (!) som är avbildad på tavlan ovan — målningen ska vara från 1909.

Edit: 16 mars 1917 döpte Hjalmar Nilsson om sin lastångare WESTERGÖTLAND till HJALMAR, så den HJALMAR vi nu diskuterar måste ha sålts då.
johanmmolin
 
Posts: 333
Joined: 15 Nov 2011, 18:15
Location: Moth Virgin; exil-östgöte

Re: Göta Kanal i gamla slusslistor

Postby båtolog » 04 Jan 2015, 10:28

HJALMAR 3328 ex.SÄTRA såldes till Norge 1915 enl.skeppsregistret måtten enl 1915 års skeppslista är följande
brutto 187,34 netto 117,03 L=29,80 Br.=6,61 Dj.=3 meter maskinstyrka 120 hkr.
båtolog
 
Posts: 47
Joined: 25 Jun 2012, 11:01

Re: Göta Kanal i gamla slusslistor

Postby imar » 04 Jan 2015, 11:30

Hennes Brittiska nummer var ON 143732 och hon kom till Liverpool 1921. Mrs Esther Mattsson i Cork var ägare. Mättalen var 184 - 146 -140 och dimensionerna 99-9 / 18-7 / 9-7.
imar
 
Posts: 1746
Joined: 02 Nov 2011, 23:44

Re: Göta Kanal i gamla slusslistor

Postby johanmmolin » 04 Mar 2015, 22:12

And now for something completely different, som Monty Python skulle uttryckt sig.

Oregistrerade bogserångaren GERDA gäckar mig.

Jag hittar två källor som verkar peka mot samma fartyg men olika pusselbitar i historien.

1. Hjulsbrovarvets hemsida om sjöfart på Kinda Kanal.
Här nämns en GERDA byggd i Norrköping 1907, med dimensionerna 15,63 x 4,20 m.
Nämnd i Linköpings hamnliggare under åren 1910 — 1915, enligt uppgift ägd av Carl Wilhelm Lindroth, Linköping och Hugo Drangel, Horn.

I Norholms passagelistor finns denna ångbogserare nämnd 1911 — 1914 (jag har inga uppgifter från 1910) med 8 - 9 passager under sommarmånaderna, således c:a 1,3 t o r-resor per månad, med minst 5 dagar mellan upp- och nedresa, samt 1915 med motsvarande 2 t o r-resor under de tre sommarmånaderna.
Vid varje resa drog hon pråmarna GERDA I och GERDA II. Befälhavarnamnen stämmer med Hjulsbrovarvets uppgifter.

So far so good. MEN ...

2. Tugboatlars nämner en annan GERDA, byggd 1907 på Eriksberg i Göteborg för AB Kol & Koks i Stockholm. Dimensioner 15,63 x 4,20 m.
Här finns inga fler uppgifter förrän 1917, då hon såldes till Upsala Transport och Bogserings AB och fick namnet LUNA.
Året därpå kom hon till Stockholms Transport & Bogserings AB, "Transportbolaget" med TB på skorstenarna.

Denna LUNA minns jag, då hon under SACO-konflikten 1971 drog en pråm med Motala Verkstad-produkter när det var järnvägsstrejk (trots att dåvarande SJ försökte kringgå strejken genom att döpa om sina godståg till "bandispositioner" ...).
Senaste uppgift jag noterat om LUNA är att hon fanns kvar 2005 under artistnamnet SNOBBEN.

Den enda konflikten mellan dessa båda stories tycks vara byggnadsvarv! Är det månntro så att det är samma GERDA som dykt upp på dessa båda eminenta hemsidor, men med olika vinkling på historien?
johanmmolin
 
Posts: 333
Joined: 15 Nov 2011, 18:15
Location: Moth Virgin; exil-östgöte

AVANCE

Postby johanmmolin » 12 Apr 2015, 13:30

Image
AVANCE XV, Sjöhistoriska Museets samlingar, v g se http://www.sjohistoriska.se/sv/Fordjupning/MarketStore/Foto/?msobjid=85441&Origin=SM


AB J V Svenssons Motorfabrik i Nacka, sedermera AB Avancemotor, hade ett antal motorpråmar i trafik, vilka i regel syntes till med några turer varje år på Göta Kanal.


De jag har kunnat identifiera är:

Uppgifter från Forsvik & Sjötorp
1906 motor(tank-?)pråmen AVANCE, Forsvik & Sjötorp
1908 AVANCE, Sjötorp
1909 AVANCE XII Sjötorp, AVANCE XV dito

Uppgifter från Sjötorp och Norsholm
1912 AVANCE XIV Norsholm och Sjötorp. AVANCE XVII Norsholm
1914 AVANCE XV Sjötorp
1915 AVANCE XII Sjötorp, AVANCE XV dito. AVANCE XVII Norsholm
1916 AVANCE XIV Norsholm och Sjötorp, AVANCE XV Sjötorp
1917 AVANCE X Norsholm och Sjötorp
1921 AVANCE X Norsholm och Sjötorp
1922 AVANCE XV Sjötorp 3 ggr

Uppgifter om nedgående fartyg
1923 AVANCE nedgående Motala. AVANCE XV nedgående Forsvik
1924 AVANCE nedgående Motala. AVANCE XV nedgående Motala och Forsvik
1925 AVANCE XV nedgående Motala
1926 AVANCE XV nedgående Motala
1927 AVANCE XV nedgående Motala

Uppgifter från Norsholm
1946 AVANCE passerar Norsholm, AVANCE XV dito
1949 AVANCE XV passerar Norsholm
1950 - uppgifter saknas
1951 AVANCE XV passerar Norsholm
1952 AVANCE XV passerar Norsholm
1953 AVANCE XV passerar Norsholm

Detta är givetvis ofullständiga listor, men som väl ändå antyder att AVANCE-pråmarna trafikerade Göta Kanal någon - några gånger per år under mycket lång tid. Frågan är vilken trafikuppgiften var; att leverera båtmotorer till olika varv i Sverige?
johanmmolin
 
Posts: 333
Joined: 15 Nov 2011, 18:15
Location: Moth Virgin; exil-östgöte

Re: Göta Kanal i gamla slusslistor

Postby Torsten H » 18 Apr 2015, 08:06

1923: inget registrerat fartyg med kanaldimensioner med bara namnet Avance.
Avance XV såldes ca 1911/1913 av motorfabriken till Handels AB P G Jansson, (Kristinehamn), Alster, som troligen handlande med spannmål och fodervaror. I slutet på 1930-talet såldes den till F G Dahlgren, Uppsala, och ägs av honom till i början på 1950-talet, då den säljs till Blidö.
Torsten H
 
Posts: 1146
Joined: 18 Jan 2006, 15:18

Re: Göta Kanal i gamla slusslistor

Postby johanmmolin » 18 Apr 2015, 11:49

OK, då blev m a o AB J V Svenssons Motorfabrik i Nacka med efterträdare kortvarigare än jag trodde i kanalfart-branschen!

Att det står bara AVANCE i en passagelista från 1923 är nog rent "slarv", det är ganska vanligt att man utelämnade siffror, förkortade namn osv.
Det gör ju att man inte med säkerhet kan hävda att uppgiften AVANCE någonstans med säkerhet handlar om pråmen med samma namn utan siffror.

Dina uppgifter om AVANCE XV besvarar en gåta jag hade; att hon ända sedan mitten av 1910-talet helt och hållet verkade trafikera västgötadelen av kanalen. Det fick jag inte ihop med Avancemotorfabriken i Stockholm!
johanmmolin
 
Posts: 333
Joined: 15 Nov 2011, 18:15
Location: Moth Virgin; exil-östgöte

Previous

Return to FallrepetWho is online

Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot]

cron